مطمئن نیستم این کتاب را با ترجمه چه کسی خوانده ام ولی با خواندن این کتاب بود که به نیروی روانی و لطف قلم و روح مارسل پانیول پی بردم و در جستجوی آثار دیگرش برآمدم تا به مانون دختر چشمه رسیدم. هرگز لذت خواندن این کتاب را فراموش نمیکنم. ساختار ذهنی یک پسر بچه حساس و بازیگوش و در عین حال بسیار با ملاحظه و سنجیده را به زیبایی «نشان» داده است. از بهترین هایی است که میشود خواندنش را به همه ی زنان ؛ مردان و بچه‌ها توصیه کرد.