با توجه به اینکه این کتاب اولین اثر از خانم ضحی کاظمی است،اثری قابل قبول است. مسلما بسیاری از فصول با عجله و شتاب زیادی به اتمام رسیده است ولی از بخش بندی‌ها و ارتباطات فصول با یکدیگر بسیار لذت بردم. مطمئنا در آثار بعدی ایشان شاهد پختگی و جذابیت بیشتری خواهیم بود.