چطور می‌شه این همه آدم جالب رو یه جا جمع کرد؟ همه چیز داستان عالی بود از توصیفات دقیق کتابفروشی تا داستانی که طوری گفته شده بود که نمی‌تونستی کتاب رو زمین بذاری.