مطالعه ی آثار عجیب و کابوس وار کافکا به ما یادآوری می‌کند که پشت نقاب زندگی روزمره ی هر فرد، یک زندگی عاطفیِ منحصر به فرد و پر فراز و نشیب وجود دارد.