این یه رمان فوق العاده وزیبا بود من اولین باری بود که یه رمان بشکل کتاب خوندم وواقعا تجربه عالیی بود تشکراز خانم حسنی