وای که برای خوندن این کتاب باید، تکرار می‌کنم، باید اعصاب داشته باشید و حرص نخورید. من خیلی خیلی حرص خوردم. اما تمومش کردم.
شاید همه ی ما بخش کوچکی از شخصیت اصغر رو درونمون داشته باشیم.