سریالی که از کتاب ساخته شده یکی از بهترین سریالهاست. حتماً توصیه می‌کنم تماشا کنید.