به نظرم کتاب خوبی بود
فردریک بکمن واقعا نویسنده خوبی هست. تمام کتاب هایی که از این نویسنده هست و من خوندمشون برام دوست داشتنی بوده،بگذریم!
فضای کتاب یکم برام گنگ بود ولی از این نظر که محیطی که داستان داره نقل میشه زیاد تغییر نکرد برام مشکل ساز نبود
خیلی خوب تونستنم با شخصیت اصلی داستان ارتباط بگیرم که فکر میکنم این نشئت گرفته از شیوه بیان شیوای نویسنده بود