داستانی پر حادثه با خلق موقعیت و لحظات پر شور و خاص. امیدوارم از خواندن این رمان لذت ببرید.