شاهکار جناب گلستان که به نوعی پیش‌بینی نهایی انقلاب ۵۷ بود.