کتاب ماه الماس به عنوان اولین رمان کارآگاهی انگلیسی ستاره فروزانی است در ادبیات جنایی و کارآگاهی. در این کتاب نویسنده با استفاده از بیان خط روایی داستانی که توسط اشخاص مختلفی نقل می‌شود،به خلق معمایی چند وجهی پرداخته است. خواندن این اثر زیبا را به تمامی دوستان پیشنهاد می‌کنم.