یه زن معمولی فقط ظاهرش معمولیه، تو دنیای درونش، تو ذهن برزگش ، یه نویسنده معروف که هیچ کل دنیارو میتونه دگرگون کنه…آدمها هرکدوم داستانی دارن ، هر چشمی پنجره ای میشه به دنیاشون و هر لبخندی میشه ورق زدن کتاب زندگیشون