ابراهیم یونسی

ابراهیم یونسی

رمان‌های ترجمه شده توسط ابراهیم یونسی تعداد : ۲۱
نویسنده :‌ تامس هاردی
ناشر : نشر نو
۴/۱ از ۵
۵
نویسنده :‌ جیمز بالدوین
ناشر : معین
۰ از ۵
نویسنده :‌ تامس هاردی
۴/۷ از ۵
۱
نویسنده :‌ فورد مادوکس
ناشر : معین
۴/۶ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ ماکسیم گورکی
ناشر : جامی
۳/۲ از ۵
۸ ۵
نویسنده :‌ لئو تولستوی
ناشر : فردا
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ فرانک مک‌کورت
ناشر : قطره
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۳ از ۵
۹ ۲
نویسنده :‌ لارنس استرن
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ کنستانس هون
ناشر : نگاه
۱ از ۵
نویسنده :‌ سوزان هوواچ
ناشر : نگاه
۴/۱ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ اولین و
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ برنارد گربانیه
ناشر : قطره
۳/۶ از ۵
۳ ۲
نویسنده :‌ ویلیام شکسپیر
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
۶ ۵
نویسنده :‌ کاترین گاسکین
ناشر : نگاه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۳
نویسنده :‌ تامس هاردی
۳/۲ از ۵
۲
نویسنده :‌ تامس هاردی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ چارلز دیکنز
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ تامس هاردی
۳/۸ از ۵
۰ از ۵