شهلا طهماسبی

شهلا طهماسبی

رمان‌های ترجمه شده توسط شهلا طهماسبی تعداد : ۲۴
نویسنده :‌ رابرت کورمیه
ناشر : فردا
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۹ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۵ از ۵
۴
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۲ از ۵
۲ ۳
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۱ از ۵
۱
ناشر : فردا
۲/۳ از ۵
۲
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴/۴ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۴ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ رولد دال
ناشر : مرکز
۳/۶ از ۵
۱ ۲
نویسنده :‌ پائولا فاکس
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ اورهان پاموک
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ تراورس
ناشر : پریان
۲/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ جان اشتاین‌بک
ناشر : گل آذین
۳/۵ از ۵
ناشر : پنجره
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ النور گراهام
ناشر : پریان
۰ از ۵
نویسنده :‌ کیوکو موری
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ نانسی فارمر
ناشر : گل آذین
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ جورج گروسمیت
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آن فرانک
۴/۴ از ۵
۲
نویسنده :‌ استر هوتزیگ
۴ از ۵
نویسنده :‌ پل زیندل
ناشر : پارسه
۰ از ۵
نویسنده :‌ اتا شایبر
ناشر : چشمه
۰ از ۵