احمد گل‌شیری

احمد گل‌شیری

رمان‌های ترجمه شده توسط احمد گل‌شیری تعداد : ۲۸
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ خوان رولفو
۴/۷ از ۵
۲
ناشر : ققنوس
۴/۲ از ۵
۷۳ ۴۶
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
ناشر : نگاه
۴/۸ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آریل دورفمان
۳/۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ جیمز جویس
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
۱۴ ۶
ناشر : نگاه
۴/۶ از ۵
۱۰ ۲
نویسنده :‌ مانوئل پوییگ
۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ کنوت هامسون
ناشر : نگاه
۴/۳ از ۵
۳ ۳
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۸ از ۵
۲
۱/۵ از ۵
۱ ۱
۰ از ۵
۰ از ۵
۱
۰ از ۵
۳/۲ از ۵
۰ از ۵
۰ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
ناشر : اسم
۰ از ۵
ناشر : اسم
۰ از ۵
ناشر : اسم
۰ از ۵
ناشر : اسم
۰ از ۵
ناشر : اسم
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنتوان چخوف
۴/۲ از ۵