پیمان خاکسار

پیمان خاکسار

رمان‌های ترجمه شده توسط پیمان خاکسار تعداد : ۱۸
ناشر : چشمه
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ فیلیپ راث
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۶ ۱
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۴ از ۵
۶۵ ۲۹
نویسنده :‌ چارلز بوکفسکی
ناشر : چشمه
۳/۶ از ۵
۲۱ ۹
نویسنده :‌ چاک پالانیک
ناشر : چشمه
۴/۳ از ۵
۴۱ ۱۶
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۴۲ ۱۶
نویسنده :‌ فلن اوبراین
ناشر : چشمه
۳/۸ از ۵
۱۴ ۶
نویسنده :‌ جان کندی تول
۳ از ۵
۱۱۱ ۷۴
نویسنده :‌ پاتریک دوویت
۲/۵ از ۵
۷ ۱
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : زاوش
۵/۹ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ دنیس جانسون
ناشر : چشمه
۴/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ ویکتور پلوین
ناشر : زاوش
۳/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ پاتریک مک‌کیب
ناشر : چشمه
۵/۵ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۶/۳ از ۵
۶۱ ۳۶
نویسنده :‌ دیوید سداریس
ناشر : چشمه
۳/۵ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ دان دلیلو
ناشر : چشمه
۴/۵ از ۵
۴ ۱
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
-۴/۹ از ۵
۱۱ ۶
نویسنده :‌ گرم مک‌ری برنت
ناشر : چشمه
۳/۳ از ۵
۳ ۱