فریده خرمی

فریده خرمی

رمان‌های ترجمه شده توسط فریده خرمی تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ جکلین ویلسون
ناشر : ققنوس
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ آنا ویلسون
۰ از ۵
نویسنده :‌ جوی کاولی
۳/۹ از ۵
۰ از ۵
۰ از ۵
۰ از ۵
۰ از ۵
نویسنده :‌ لیزا گراف
ناشر : پیدایش
۴ از ۵
نویسنده :‌ لیزا گراف
ناشر : پیدایش
۴ از ۵
نویسنده :‌ پم مونیوس رایان
ناشر : پیدایش
۴ از ۵
نویسنده :‌ دیوید پارک
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ لیسا گرف
ناشر : پیدایش
۳/۹ از ۵