فرید قدمی

فرید قدمی

رمان‌های ترجمه شده توسط فرید قدمی تعداد : ۱۳
ناشر : افراز
۰ از ۵
ناشر : نیماژ
۴ از ۵
۱
ناشر : روزنه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام باروز
ناشر : روزنه
۰ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام باروز
ناشر : روزنه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آنائیس نین
ناشر : نیماژ
۳/۱ از ۵
۱
ناشر : نیماژ
۳/۹ از ۵
۱
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلن گینزبرگ
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۴/۵ از ۵
ناشر : هیرمند
۰ از ۵
نویسنده :‌ جیمز جویس
۰ از ۵