جهت دریافت کد ۲۰٪ تخفیف ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید

فروشگاه کتاب کتابیسم

مجموعه کتابیسم به مدت دو سال است که در زمینه معرفی کتاب‌ و نویسنده های مطرح دنیا و ایران تلاش نموده و تا مطالب دست اول تولید نماید. لذا تمامی محتوای تولید شده در این مجموعه متعلق به آن بوده و هیچ گونه کپی برداری برای معرفی کتاب ها صورت نگرفته است.
محتوای تولید شده در کتابیسم شامل متن، عکس و سایر محتواهای چند رسانه‌ای می‌شود که از طریق کانال‌های مختلف و سایت ketabism.ir عرضه می‌گردند.همچنین این مجموعه در راستای تکمیل خدمات خود به تازگی سایت کتابفروشی خود را راه‌اندازی نموده است.

رمان‌های موجود در فروشگاه کتابیسم تعداد : ۱۱۵
نویسنده :‌ جوجو مویز
ناشر : آموت
۷/۳ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۶ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ فرهاد جعفری
ناشر : چشمه
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۵ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ استیو تولتز
ناشر : چشمه
۶/۴ از ۵
نویسنده :‌ الیف شافاک
ناشر : ققنوس
۵/۳ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۳/۹ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ هوشنگ گل‌شیری
ناشر : نیلوفر
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ جوجو مویز
ناشر : آموت
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ جوجو مویز
ناشر : میلکان
۱۱/۴ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۳/۷ از ۵
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ جوجو مویز
ناشر : میلکان
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ یاستین گاردر
ناشر : نیلوفر
۱۱/۸ از ۵
ناشر : مکتوب
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ فردریک بکمن
ناشر : نون
۵/۸ از ۵
نویسنده :‌ جوجو مویز
ناشر : آموت
۷/۲ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۴/۹ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۸/۴ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۶/۲ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۱۰/۱ از ۵
نویسنده :‌ استیو تولتز
۳/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ نسیم مرعشی
ناشر : چشمه
۸ از ۵
نویسنده :‌ هوشنگ گل‌شیری
ناشر : نیلوفر
۴/۵ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۸/۲ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ژان پل سارتر
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : مروارید
۷/۹ از ۵
نویسنده :‌ استیون چباسکی
-۱/۲ از ۵
نویسنده :‌ زویا پیرزاد
ناشر : مرکز
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ جی کی رولینگ
۵/۵ از ۵
نویسنده :‌ جنیفر نیون
ناشر : میلکان
۰/۹ از ۵
نویسنده :‌ چیستا یثربی
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۲/۸ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۳ از ۵
نویسنده :‌ هوشنگ گل‌شیری
ناشر : نیلوفر
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۲/۷ از ۵
نویسنده :‌ مری شلی
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۰ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ جورج اورول
ناشر : مجید
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ نادر ابراهیمی
ناشر : روزبهان
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ گیلین فلین
ناشر : میلکان
۳/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۲/۶ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : چشمه
۶/۲ از ۵
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : قطره
۲ از ۵
ناشر : نگاه
۷ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۶/۷ از ۵
نویسنده :‌ ژان ژاک روسو
ناشر : نیلوفر
۴/۶ از ۵
ناشر : نیلوفر
۳ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
-۱/۲ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۴/۱ از ۵
نویسنده :‌ فردریک بکمان
۰ از ۵
نویسنده :‌ پاتریک مدیانو
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ اسماعیل به‌آ
۰ از ۵
نویسنده :‌ جومپا لاهیری
۳/۶ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ ویلیام فالکنر
ناشر : نیلوفر
۴/۶ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ ناتالی ساروت
ناشر : نیلوفر
۰ از ۵
نویسنده :‌ هوشنگ گل‌شیری
ناشر : نیلوفر
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ گلی ترقی
ناشر : نیلوفر
۲/۴ از ۵
نویسنده :‌ آلبر کامو
ناشر : نیلوفر
۴/۷ از ۵
نویسنده :‌ جولیان بارنز
ناشر : میلکان
۳/۹ از ۵
ناشر : نگاه
۴/۵ از ۵
ناشر : نگاه
۱/۱ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ خالد حسینی
ناشر : ثالث
۴/۱ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۰/۷ از ۵
ناشر : نگاه
۲/۵ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : مرکز
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : چشمه
۳ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : چشمه
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ فریبا وفی
ناشر : چشمه
۲/۶ از ۵
ناشر : نگاه
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ مرتضی قدیمی
ناشر : میلکان
۰ از ۵
نویسنده :‌ لوک هاردینگ
ناشر : میلکان
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ متیو کوئیک
ناشر : میلکان
۴ از ۵
نویسنده :‌ یلمار سودربری
ناشر : میلکان
۳/۹ از ۵
نویسنده :‌ جواد عاطفه
ناشر : میلکان
۴ از ۵
نویسنده :‌ بردیا یادگاری
ناشر : میلکان
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ ارنست همینگوی
ناشر : نیلوفر
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۳ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۵ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۲ از ۵
نویسنده :‌ بزرگ علوی
ناشر : نگاه
۳/۴ از ۵
نویسنده :‌ زهره شعبانی
ناشر : مرکز
۳/۸ از ۵