رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۸ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۳ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۴ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۶ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۰ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۱ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۲ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس (خطاب به عشق)
۳۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ جنگجوی عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۶ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۰ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۱ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۳ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۴ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۵ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۶ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۷ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۸ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۹ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۰ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۱ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۲ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۳ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۴ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۵ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۶ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۵۷ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۸ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۹ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۰ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۱ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۲ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۳ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۴ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۵ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۶ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۷ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۸ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۹ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۰ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۱ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۷۲ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷۳ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۴ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۵ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۶ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۷ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۸ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۹ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۰ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۱ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸۲ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۳ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۴ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۵ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۶ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۷ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۸۸ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۹ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۰ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۱ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۲ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۳ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۴ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۵ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۶ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۷ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۸ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۹ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۱۰۰ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست