رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۰ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۳ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۴ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۷ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۰ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۵ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۷ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۹ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۳ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۴ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۴۵ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۶ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۷ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۸ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۰ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۱ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۲ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۳ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۴ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۵ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۶ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۷ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۸ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۵۹ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۰ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۱ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۲ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۳ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۵ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۶۶ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۷ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۸ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۹ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷۰ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۱ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۲ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۴ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۵ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۶ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۷ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۸ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷۹ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۰ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۱ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۲ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۳ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۴ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۵ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۶ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۷ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۸۸ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۹ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۰ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۱ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۲ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۳ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۴ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۵ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۶ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۹۷ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۸ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۹ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۰۰ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست