رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۲ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۳ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۴ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۵ زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)
۲۶ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۷ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۸ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۹ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۰ سقوط
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۳ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۵ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷ نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس (خطاب به عشق)
۳۸ جنگجوی عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۱ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۲ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۳ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۴ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۵ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۶ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۷ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۸ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۵۰ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۱ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵۲ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۳ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۵۴ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۵ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۶ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۷ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۵۸ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۹ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۰ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۱ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۶۲ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۳ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۴ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۵ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۶ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۷ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۸ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۹ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۷۰ شیفتگی‌ها
ادبيات اسپانيا
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۱ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۲ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۴ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۵ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۶ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۷ دیوانه‌وار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۸ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۹ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۰ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۸۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۸۲ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۳ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۸۴ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۵ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۶ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۷ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۸ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۹ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۰ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۱ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۲ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹۳ دختر پرتقالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۹۴ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹۵ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۶ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۷ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۸ ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۹۹ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰۰ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست