رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۳ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۴ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۸ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۰ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ زنان زيرك (چرا مردها عاشق زنان زيرك مي‌شوند)
۲۴ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۶ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۷ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۸ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ سقوط
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۳ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس (خطاب به عشق)
۳۷ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ جنگجوی عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۰ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۱ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۴۲ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۳ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۴ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۵ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۶ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۷ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۸ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۹ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۵۰ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۵۱ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۲ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۵۳ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۴ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۵ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۶ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۷ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۹ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۰ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۱ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۲ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۳ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۴ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۵ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۶ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۷ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۸ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۹ شیفتگی‌ها
ادبيات اسپانيا
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۰ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۱ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۲ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۴ دیوانه‌وار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۵ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۶ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۷ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۸ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷۹ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۰ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۸۱ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۲ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۸۳ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۴ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۵ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۶ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۷ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۸ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۹ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹۰ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۱ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۹۲ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۳ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۴ دختر پرتقالی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۹۵ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۶ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۷ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۸ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۹۹ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰۰ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست