رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۵ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۹ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۰ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۳ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۴ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۵ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۳ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۹ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۳ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۴ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۵ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۶ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۷ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۸ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۰ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۱ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۲ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۳ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۴ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۵ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۶ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۷ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۵۹ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۰ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۱ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۲ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۳ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۴ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۵ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶۶ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۷ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۸ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۶۹ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۰ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۱ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۲ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۷۳ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۴ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۵ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۶ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۷ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۸ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۹ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۰ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۱ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۲ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۳ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۴ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۵ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۶ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۷ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۸ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۹ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۹۰ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۱ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۲ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۹۳ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۴ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۵ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۶ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۷ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۸ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹۹ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۰۰ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست