رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۵ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۳ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۴ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۵ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۶ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۷ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۲ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۳ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۶ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۹ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۰ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۳ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۴ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۵ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۶ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۷ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۸ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۹ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۰ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۱ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۲ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۳ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۵۴ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۵ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۶ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۷ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۸ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۹ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۰ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۱ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۶۲ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۳ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۵ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۶ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۷ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۸ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۹ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۰ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۱ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۲ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۳ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۴ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۵ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۶ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۷ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۹ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۰ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۱ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۸۲ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۳ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۴ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۵ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۶ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۷ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۸ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۸۹ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۰ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۱ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۹۲ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۳ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۴ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۵ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۶ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۷ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۸ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۹ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۰۰ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست