رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده از نظر کاربران ناولر تعداد : ۱۰۰
۱ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۹ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۰ خشم و هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۲ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۳ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۴ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۸ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۰ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ وداع با اسلحه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۲ تنهایی پر هیاهو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۳ گور به گور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۴ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ اتحادیه ابلهان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۲۶ بار هستی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۷ سلاخ خانه شماره 5
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۸ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۹ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۰ روی ماه خداوند را ببوس
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۱ سرود کریسمس
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۲ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ نامه‌های عاشقانه آلبر کامو به ماریا کاسارس (خطاب به عشق)
۳۴ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۵ به سوی فانوس دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۶ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۸ 1 عاشقانه آرام
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۹ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۰ چهره مرد هنرمند در جوانی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ خوشه‌های خشم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۳ مائده‌های زمینی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۴ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۵ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۶ کشتن مرغ مینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۷ در جستجوی زمان از دست رفته 1 (7 جلدی)
۴۸ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ دنیای سوفی (رمان تاریخ حکمت غرب)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۵۰ ظلمت در نیم‌روز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۱ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۵۲ مسیح باز مصلوب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۳ ابشالوم ابشالوم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۴ تبصره 22
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۵ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید
۵۶ برخیز ای موسی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵۷ دوبلینی‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۸ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵۹ نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
۶۰ فرانی و زویی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۶۱ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶۲ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۶۳ موش‌ها و آدم‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۴ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۶۵ رگتایم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۶۶ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۷ کمدی الهی 1 (3 جلدی) دوزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶۸ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۶۹ خانم دالاوی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۷۰ نام‌ناپذیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۷۱ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۷۲ هرگز رهایم مکن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۷۳ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۷۴ جین ایر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۵ عامه پسند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷۶ ساعت‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۷ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۷۸ سال‌ها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۷۹ سووشون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۸۰ مسخ و داستان‌های دیگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۸۱ داستان 2 شهر
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۲ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۸۳ ابله
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸۴ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۵ در انتظار گودو
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۶ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۸۷ آهنگ عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۸۸ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۸۹ هکلبری‌فین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۰ فاوست 1 2جلدی
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۱ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۹۲ سفر به انتهای شب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۹۳ سه‌شنبه‌ها با موری مرد پیر مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
۹۴ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۵ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۹۶ کمدی الهی 2 (3 جلدی) برزخ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹۷ شرق بهشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۹۸ سکه‌سازان (به همراه یاددشت‌های سکه‌سازان)
۹۹ تهوع
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۰۰ جای خالی سلوچ
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۱۰۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۱۰۰

کاربران لیست