:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%9E%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A1%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A6 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟