:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /profile/%C3%83%E2%84%A2%C3%82%C2%BE%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%B1%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A0%C3%83%E2%80%BA%C3%82%C5%92%C3%83%CB%9C%C3%82%C2%A7%C3%83%E2%84%A2%C3%82%E2%80%A0 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟