تا لحظاتی دیگر شما برای خرید رمان پرونده‌های اسنودن (داستان پشت پرده تحت تعقیب‌ترین فرد جهان) به سایت کتابیسم منتقل خواهید شد ...

لطفا توجه داشته باشید مسئولیت محتوا، قیمت‌ و تحویل کتاب بر عهده سایت مقصد است و پس از انتقال، ناولر در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت
خرید خوبی داشته باشید :)