۷۹ %
۲۰ %
ناشر : ناهید
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ سوزان کین
ناشر : تندیس
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ برنهارد شلینک
۸۱ %
۱۸ %
نویسنده :‌ دانیل استیل
ناشر : آناپنا
۹۱ %
۸ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : ماهی
۸۷ %
۱۲ %
۹۱ %
۸ %
نویسنده :‌ سیبالد
۸۳ %
۱۶ %
نویسنده :‌ روبرت والزر
۸۶ %
۱۳ %
ناشر : بدیل
۸۶ %
۱۳ %
نویسنده :‌ ماکس فریش
ناشر : ماهی
۹۰ %
۹ %
نویسنده :‌ کلاوس مان
ناشر : مروارید
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
ناشر : شمشاد
۷۹ %
۲۰ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
۸۵ %
۱۴ %
نویسنده :‌ پاسکال مرسیه
ناشر : افق
۷۱ %
۲۸ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مازیار
۷۵ %
۲۴ %
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : چشمه
۹۲ %
۷ %
نویسنده :‌ پاتریک زوسکیند
ناشر : هرمس
۸۹ %
۱۰ %
ناشر : نظر
۸۹ %
۱۰ %
نویسنده :‌ روبرت زتالر
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ آنا فاندر
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ کورت توخولسکی
ناشر : افراز
۹۳ %
۶ %
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
ناشر : توس
۷۸ %
۲۱ %
نویسنده :‌ یولیا فرانک
ناشر : مروارید
۸۲ %
۱۷ %
نویسنده :‌ هرتا مولر
ناشر : مروارید
۷۶ %
۲۳ %
نویسنده :‌ شارلوته لینک
ناشر : روزنه
۸۶ %
۱۳ %
نویسنده :‌ آرنو گایگر
ناشر : ققنوس
۸۴ %
۱۵ %
ناشر : پیدایش
۸۰ %
۲۰ %
نویسنده :‌ بریژیت همن
ناشر : قطره
۵۳ %
۴۶ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ آن ماری سلینکو
ناشر : افق
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ هاینر مولر
ناشر : افراز
۷۷ %
۲۲ %
نویسنده :‌ آلفرد آندرش
ناشر : ققنوس
۶۲ %
۳۷ %
نویسنده :‌ عباس خضر
۶۶ %
۳۳ %
۵۷ %
۴۲ %
نویسنده :‌ آنا گاوالدا
ناشر : شمشاد
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
۶۰ %
۴۰ %
نویسنده :‌ فیلیپ سینگتون
ناشر : همان
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ جین کازز
۵۰ %
۵۰ %
نویسنده :‌ اشتفان تسوایگ
ناشر : رادمهر
۶۶ %
۳۳ %