نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۸۵ %
۷ %
۴ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۸۵ %
۷ %
۴ %
۱ %
۱ %
۷۳ %
۱۶ %
۷ %
۱ %
۱ %
ناشر : کاروان
۷۳ %
۱۶ %
۷ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۷۳ %
۱۶ %
۷ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۷۳ %
۱۶ %
۷ %
۱ %
۱ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۸۱ %
۷ %
۵ %
۳ %
۱ %
نویسنده :‌ گاستون لورو
ناشر : کاروان
۸۱ %
۷ %
۵ %
۳ %
۱ %
نویسنده :‌ دینا نم
ناشر : قدیانی
۸۱ %
۷ %
۵ %
۳ %
۱ %
نویسنده :‌ سوزان کی
ناشر : چشمه
۵۶ %
۱۸ %
۱۰ %
۸ %
۶ %
نویسنده :‌ ویکتوریا هالت
۵۶ %
۲۹ %
۵ %
۴ %
۳ %