نویسنده :‌ نیک مک‌کارتی
ناشر : افق
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ هومر
ناشر : مرکز
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ هومر
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ آریا معصومی
۷۲ %
۲۷ %
نویسنده :‌ تونی موریسون
ناشر : روزگار
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : نخستین
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
ناشر : تیر
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ جان میلتون
۵۸ %
۴۱ %
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ دانته آلیگیری
ناشر : سپاس
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ فردریک‌‌دار
۵۲ %
۴۷ %
نویسنده :‌ هاینر مولر
ناشر : تجربه
۵۵ %
۴۴ %