خوندن هر کتاب جدید مثل این می‌مونه که یه راز عظیمو خونده باشی

- خاطرات صددرصد واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وقت
- شرمن الکسی
بازی نویسنده را حدس بزن
تقویم مطالعه ۱۳۹۶ X
خرداد
تیر
مرداد
تقویم مطالعه شما
ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید
عنوان تاریخ چند صفحه خوندی تا صفحه

سهراب به احمقانه‌ترین مشکل‌ها با دقت گوش می‌کرد و راه حل پیشنهاد می‌کرد. فقط به چاق شدم‌ها بود که می‌خنیدید و می‌گفت: "چه خوب! حالا چند کیلو بیشتر آرزو داریم."


شازده کوچولو: سواد داری؟
روباه: نه سواد مال آدماست من شعور دارم


آدمی ابتدا کم و بیش همیشه خوب است و سرانجام همیشه بد می‌شود.


لیدیا او را به عنوان خودِ او نمی‌شناخت. اما او را به عنوان مرد، می‌شناخت. به برنگون طوری نگاه می‌کرد که یک زن در حال وضع حمل، به یک مردی که بچه را در وجود او کاشته، نگاه می‌کند: نگاهی عاری از احساس، در آن زمان بی‌نهایت، مادّه به نر.


رازها روی نوک زبان ما مثل فلفل قرمزاند. دیر یا زود زبانمان را آتش می‌زنند. دیر یا زود دهانمان را باز می‌کنیم و شیطانکی را که بین دندانهای به هم فشرده ما، می‌کوشد به اعتراف وادار مان کند، نشان می‌دهیم. و بعد، باید حرف زد و باز هم حرف زد.


به چه فکر می‌کنی؟ زنان عاشق دوست دارند دلسوز (حداقل دلسوز) و بنابراین منطقی و خوش فکر به نظر برسند. اما گرچه رویای منطقی بودن را در سر می‌پروانند، امیدوارند که در پاسخ به چنین سوالی فقط یک پاسخ بشنوند. به نظر آنها فقط یک پاسخ مناسب وجود دارد: به تو فکر می‌کنم. اما محبوب آنها غالباً از مشکل، با مهارت می‌پرهیزد" به هیچ چیز فکر نمی‌کنم.


وقتی آدم کسی را دوست دارد چیزی هم برای گفتن به او پیدا می‌کند، تا آخر زمان.


فکر کرد عاشق شدن آدم را ضعیف میکند
شاید عضو یک خانواده بودن دلیل آن باشد
تو مراقب رفتارتی چون نمیخواهی کسانی را که دوست داری،ناراحت کنی!
نمیخواهی باعث عصبانیت آنان شوی زیرا با عصبانیت آنان ، آسیب میبینی!


خدا آن چیزی است که کودکان می‌شناسند نه بزرگسالان. بزرگسال وقت اضافه ندارد که برای غذا دادن به گنجشک‌ها آن را تلف کند.


دلتنگی برای کسی یا چیزی یکی از بهترین حس هایی است که کسی می‌تواند در دلش تجربه کند، هیچ می‌دانستی؟ خوشحال باش که گاهی دلت می‌گیرد یا برای پدرت تنگ می‌شود، دری از بهشت باز شده و نسیم ملایمی از روزها و لحظه‌های خوب به دلت رسیده.


بازم نشون بده