خوندن هر کتاب جدید مثل این می‌مونه که یه راز عظیمو خونده باشی

- خاطرات صددرصد واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وقت
- شرمن الکسی
Amita

می دونین ، من با کلمه‌ها میونه ای ندارم. کلمه‌ها دشمن شماره یک بشرن. چون همه جور میشه پس و پیششون کرد.


parham-nasa

امید و انتظار بیداری اخلاقی از بشر به خودی خود،امری غیر ممکن است،درست همانطور که غیر ممکن است از بشر انتظار داشته باشیم با بلند کردن موهایش خود را از زمین بلند کند؛دستیابی به بیداری اخلاقی،مستلزم قدرتی است که از نژاد بشر نباشد.


parham-nasa

در چین هر نظر و عقیده‌ای که جرئت پرواز داشته باشد،به زمین می‌خورد و خرد می‌شود. جاذبه‌ی واقعیت خیلی قوی است.


parham-nasa

از ظاهر یک فرد نمی‌شود بیشتر از مکعبی که فقط چهار وجهش پیداستچیزی فهمید.


Elham

خوبی چت همین است. هر وقت بخواهی، چیزی می‌گویی و هر وقت نمی‌خواهی، نمی‌گویی و بدون خداحافظی گم می‌شوی. می‌توانی با بغض بخندی و هیچ‌کس نفهمد داری گریه می‌کنی. می‌توانی جواب حرفی را که دوست نداری ندهی، دست‌هایت را زیر چانه بزنی، خیره شوی به مانیتور و بگویی سرم شلوغ است.


Amita

او هنوز می‌توانست به همه چیز بخندد و بگوید “به جهنم! " و این از شرایط لازم سلامت روانی بود.


Mobina_taheri

دوستی مرد و زن هر چه بر پایه ی روابط برادر- خواهری یا یک عشق پاک افلاطونی استوار باشد، وقتی که صحبت از اجتماعی عقب مانده در میان است چه بهتر که دورادور باشد!


Mobina_taheri

روح یک زن خانه دار باهمه لطافت و ضعفهایش، زیر بار هرنوع سختی و خشونت طاقت می‌آورد، هر ناملایمی را با کمال شکیبایی تحمل میکند جز شکست در عشق را…


بازم نشون بده