خوندن هر کتاب جدید مثل این می‌مونه که یه راز عظیمو خونده باشی

- خاطرات صددرصد واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وقت
- شرمن الکسی
تقویم مطالعه ۱۳۹۸ X
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تقویم مطالعه شما
ثبت نام کنید یا وارد سایت شوید
عنوان تاریخ چند صفحه خوندی تا صفحه
f@eze

امید را فقط یه کمک بی رحمی روشن می‌توان کشت. امید ستمگر است، چون دست و پا را می‌بندد و زنجیر می‌کند.


f@eze

کسی که ترک می‌کند، دردی ندارد. کسی که ترک می‌کند، صحبت نمیکند، زیرا حرفی برای زدن ندارد. کسی که ترک می‌کند آماده است. درد بزرگ این است. کسی که ترکش می‌کنند، نیاز دارد تا ابد صحبت کند.


f@eze

آددم چقدر می‌تواند احمق باشد که باور کند وقتی مردم کمبود وقت را دلیل می‌آورند، واقعا وقت ندارند؟ آدم چقدر می‌تواند کلا احمق باشد که آنچه را آشکارا رخ می‌دهد، نبیند.


f@eze

آدم تقریبا هرگز از خویشتن داری پشیمان نمی‌شود. خشم و پرخاش برعکس است. آدم تقریبا همیشه آرزو می‌کند آن‌ها را بروز نداده بود.


f@eze

مردم دروغ می‌گویند که آزاد باشند، چون اگر راست بگویند، آزادشان نمی‌گذارند. مردم دروغ می‌گویند برای اینکه دیگران به خود حق می‌دهند به نام 《حقیقت》 با آن‌ها مقابله کنند.


f@eze

آدم وقتی دردش را همراه خودش می‌برد، هیچ چیز به او کمک نمی‌کند.


f@eze

کسانی که پیامک و ایمیل را ساخته اند، نمی‌توانند اضطراب و پشیمانی ناشی از پیامک‌های بی پاسخ را در ذهنشان تصور کنند.


f@eze

عشق به کلمه نیاز دارد. مدتی کوتاه می‌توان به حس بی کلام اعتماد کرد، اما در دارز مدت، عشق بی کلام و کلام بی عشق دوام نخواهد آورد.


بازم نشون بده