رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ دعا برای ربوده‌شدگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳ قصر آبی
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴ نایت ساید 4 (جادوگری در شهر)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۶ نایت ساید 5 (راه‌های نرفته)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۷ نایت ساید 1 (فرستاده‌ای از نایت ساید)
۸ دختران گمشده (گورشاه 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۹ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۱۰ 1 روز قشنگ بارانی
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۱ نایت ساید 2 (کارگزاران نور و ظلمت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۲ هم‌دل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۳ خرده جنایت‌های زناشوهری
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۴ دور دنیا در 8 روز و نصفی
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۵ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۶ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۷ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۸ جودی انجمن مخفی تشکیل می‌دهد
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۹ عشق خاموش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۰ کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
۲۱ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۲ جودی مشهور می‌شود
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۴ جودی دکتر می‌شود
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۲۵ هری پاتر و محفل ققنوس 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۶ جودی کارآگاه می‌شود
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۷ جودی به کالج می‌رود
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ کنت مونت کریستو (متن کوتاه شده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۹ جودی آینده را پیشگویی می‌کند
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۰ برادران کارامازوف 2 (2 جلدی)
۳۱ جادوگر (6 گانه اسرار نیکولاس فلامل جاودان 2)
۳۲ جودی دنیا را نجات می‌دهد
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۳۳ نایت ساید 3 (سوگ بلبل)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۴ مرجان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۳۵ خدای کشتار
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۶ بر دیوار کافه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۳۷ کتاب‌خانه عجیب
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۸ انتخاب 3 (شاه‌دخت)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۳۹ عقل و احساس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۴۰ ما تمامش می‌کنیم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۴۱ مارمولک سیاه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۲ گناهکار 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۳ نامهربان من کو
مجموعه داستان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۴۴ افسانه‌ای تاریک و شوم
کودک و نوجوان
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۴۵ 3 قطره خون
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۶ طاعون
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۷ عادت می‌کنیم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۸ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۹ دیوانگی در بروکلین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۵۰ ماجراهای اسب سیاه (مشکی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست