رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ چشم‌هایش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۸ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۹ اشوزدنگهه (اهریمنان یکه‌تاز)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۰ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۱ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۲ اشوزدنگهه (حماسه نجات‌بخش)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۳ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۵ معشوقه آخر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۶ شیاطین و فرشتگان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۷ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۸ مدیر مدرسه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۹ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲۰ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۲۱ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۲ سمفونی مردگان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۲۴ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۵ داش آکل
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۶ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۷ هری پاتر و محفل ققنوس 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۸ هری پاتر و یادگاران مرگ 2 (2 جلدی)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۹ اشوزدنگهه (اسطوره هم‌اکنون)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۰ حباب شیشه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۱ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۲ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۴ 100 نفر 1 (3 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۵ پس از تو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۶ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۷ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۸ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۹ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۴۰ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۱ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۴۲ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۴۳ سارا کورو  (شاهزاده خانم کوچک)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۴ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۵ هری پاتر و محفل ققنوس 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۶ کلیدر 1 و 2 (5 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۷ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۸ خطای ستارگان بخت ما
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵۰ حاجی منم شریک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست