رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ عقاید یک دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲ هر روز
ادبيات آمريكا و كانادا
امتیاز سایت : ۰ از ۵
۳ آدمکش کور
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴ خوشی‌ها و روزها
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۵ دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۶ در بهشت 5 نفر منتظر شما هستند
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷ مرگ خوش
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ خداحافظ گاری کوپر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۹ بافته
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۱۰ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۱ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۱۲ قصر آبی
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۳ بریده‌های جراید
نمایش‌نامه و فیلم‌نامه
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۴ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۱۵ راز مادرم
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۶ امیدی به بهار نیست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۷ جایی که قلب آنجاست
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۸ زاغ مقلد (بازی‌های گرسنگی 3)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۹ بازی‌های گرسنگی 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۰ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۱ توطئه آمبرلا (مجموعه رزیدنت اویل) کتاب اول
۲۲ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۳ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۴ قصه‌های سرزمین اشباح 3
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ الماس پنهان (ماجراهای کت رویال 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۶ قصه‌های سرزمین اشباح 8
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۷ بلندی‌های بادگیر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۸ قصه‌های سرزمین اشباح 11
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۹ با باد می‌خوانم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۰ بیگانه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ نخل‌های وحشی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۲ رمان‌های 3 گانه جان کریستوفر 1 (شهریار آینده آن‌سوی سرزمین‌های شعله‌ور شمشیر ارواح)
۳۳ چشم‌هایت مال من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۵ از ۵
۳۴ انتقام جادوگر (آخرین شاگرد 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۵ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۶ آتش‌سوزی (بازی‌های گرسنگی 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۳۷ بانی عشق 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۸ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ کارما
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴۰ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۴۱ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۴۲ قصه‌های سرزمین اشباح 12
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۳ آرتمیس فاول و ماجرای شمال (جلد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۴ معشوقه آخر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۵ قهرمانان دوزخ (نبرد با شیاطین 10)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۶ لردلاس‌ (نبرد با شیاطین 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۷ کوه شیشه‌ای
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۴۸ آرتمیس فاول و معمای زمان (جلد 6)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۹ اولین پرونده‌های پوارو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۵۰ سایه مرگ (نبرد با شیاطین 7)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست