رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ پیشگویی سپیده‌دم (دشت پارسوا 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۶ از ۵
۲ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۵ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۶ جنگ پیرمرد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۷ انتخاب 2 (برگزیده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۸ هنوز هم من
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۹ شاه ماهی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۰ شبانه‌ها (5 داستان موسیقی و شب)
۱۱ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۲ نفرین دفراش (دشت پارسوا 3)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۱۳ زمستان مومی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۴ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۵ رویای خام 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۱۶ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۷ بوف کور
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۸ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۹ شوالیه‌های بدنام
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۰ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۱ چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد
نمایش‌نامه
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۲ کفش‌باز (خاطرات بنیان‌گذار نایکی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۳ دختر کرد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۲۴ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۵ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۲۶ هری پاتر و محفل ققنوس 3
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۲۷ هری پاتر و زندانی آزکابان
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۸ هری پاتر و سنگ جادو
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۹ هری پاتر و محفل ققنوس 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۰ هری پاتر و جام آتش 2
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۱ شب‌های روشن
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۲ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۳۳ پیامبر و دیوانه (پالتویی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۴ طلسم بین (آخرین شاگرد 2)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۵ بانی عشق 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۶ بازگشت نیمه شب (خاطرات خون آشام 7)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۷ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۸ دوست نابغه من
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۹ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۰ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۱ دلتنگی‌های نقاش خیابان 48 (9 داستان)
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۲ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۴۳ دنیای قشنگ نو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۴ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۵ رفیق اعلی (روزنه‌ای به زندگی فرانچسکوی قدیس)
۴۶ مثل آب برای شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۷ جوناتان مرغ دریایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۸ عروس فریبکار
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۹ کافه پیانو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۵۰ هری پاتر و محفل ققنوس 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست