رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲ قصه‌های امیرعلی 1
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۳ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۵ مارک و پلو (سفرنامه‌های منصور ضابطیان)
۶ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۷ ماه الماس
امتیاز سایت : ۴/۷ از ۵
۸ قصه‌های امیرعلی 3
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۹ انتخاب 2 (برگزیده)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۱۰ ناطور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۱ هری پاتر و جام آتش 1
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۱۲ قلعه حیوانات ( مزرعه حیوانات)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۳ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۱۴ قصه‌های امیرعلی 2
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۵ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۱۶ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۱۷ مردی به نام اوه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۸ کسی پشت سرم آب نریخت 2
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۶ از ۵
۱۹ هری پاتر و زندانی آزکابان
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۰ ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۲۱ دیوانگی در بروکلین
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۲۲ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۳ مزرعه حیوانات (قصه پریان)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۴ 1000 خورشید تابان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۵ شکارچیان در برف
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۶ قصه‌های امیرعلی 4
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۲۷ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۸ حاجی منم شریک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۲۹ اسپوتنیک دلبند من
رمان خارجی - شرق دور
امتیاز سایت : ۱/۸ از ۵
۳۰ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۱ آرزوهای بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۲ هابیت
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۳ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۳۴ هری پاتر و سنگ جادو
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۵ 1 روز قشنگ بارانی
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۳۶ زندگی در پیش رو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۷ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۸ پیرمرد و دریا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ 11 دقیقه
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۰ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ برف‌سوزی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۰/۴ از ۵
۴۲ دختری با تمام موهبت‌ها (کتاب دوم)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۴۳ زنان توی دیوار
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۴۴ نه حوا نه آدم
رمان خارجی - فرانسه
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴۵ رهبری (درس‌هایی از زندگی و سال‌ها کار در منچستریونایتد)
۴۶ کرکس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۴۷ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۸ ببار بارون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۹ آنی شرلی در ویندی پاپلرز (جلد 4)
۵۰ کوه شیشه‌ای
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست