رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ عزت نفس به زبان ساده
۲ هویت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳ مارینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۴ زندگی بهتر (مجموعه 2 داستان) مجموعه داستان
مجموعه داستان خارجی
امتیاز سایت : ۲ از ۵
۵ سینوهه پزشک مخصوص فرعون 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ شاخه نبات
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۷ سیم آخر
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ شرمسار عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۹ خانه ادریسی‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۱۰ دندان خون‌آشام (خیابان جیغ 1)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۱ جستارهایی در باب عشق
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۱۲ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۱۳ دیدار مجدد سیاهی (خاطرات خون آشام 4)
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۴ مرشد و مارگریتا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۵ آنی شرلی در اینگل ساید (جلد 6)
۱۶ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۱۷ عشق می‌آید
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۱۸ لرد یک‌شنبه (7 گانه کلیدهای پادشاهی) کتاب هفتم
۱۹ شب‌چراغ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۵ از ۵
۲۰ بهت اصلا نمی‌آد
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۱ از ۵
۲۱ همسایه ماه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۲۲ گیلاس‌های نرسیده خانه حاج فتاح
مجموعه داستان داخلی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۲۳ تام گیتس 11 (قانون سگ‌های آدم‌خوار فعلا)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۲۴ ناپاک‌زاده استانبول
رمان خارجی - خاور میانه
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۵ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۶ مرجان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۲۷ آشیانی بر باد و مه
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۲۸ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۹ عطش
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۳۰ وانیل و شکلات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۸ از ۵
۳۱ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۲ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ تجربه‌های سدونا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۴ با من از زمان حرف نزن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۵ بخت بسته
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۶ فصل دل‌سپردن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۴ از ۵
۳۷ صدای پای عشق
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۴ از ۵
۳۸ تنها من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۷ از ۵
۳۹ عزیز جان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۰ جام گمج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۱ انتخاب 1
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۴۲ دختری که رهایش کردی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۳ درباری از مه و خشم 1 (مجموعه درباری از خار و رز 2)
۴۴ چنین گفت زرتشت
فلسفه
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۴۵ شکلات تلخ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۴۶ تقدیر این بود که
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۷ جایی بالاتر از رنجیدن
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۵ از ۵
۴۸ مجنون‌تر از فرهاد 1 (2جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۳ از ۵
۴۹ قاعده بازی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۱/۶ از ۵
۵۰ ناخوانده
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست