• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'هیچ راهی دور نیست' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۱/۵ رو بدست آورده.
۲۴۶۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۳ را داده‌ند.
• رمان 'هیچ راهی دور نیست' در کتاب‌خانه‌ی ۲ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۲ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
zahralabbafan
zahralabbafan
۱۳۹۹/۸/۱۵

maryammar
maryammar
۱۳۹۲/۱۱/۱۰