:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_novel/n17960/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%86 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟