• از مجموع ۸ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'سوء‌ظن' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۸۱ رو بدست آورده.
۱۹۰۹ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸۹ را داده‌ند.
• رمان 'سوء‌ظن' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
jalilroozban
jalilroozban
۱۳۹۷/۳/۷

منیژه
منیژه
۱۳۹۶/۹/۱۴

manema
manema
۱۳۹۶/۲/۶

benipersia
benipersia
۱۳۹۲/۱۱/۱۳

kooler
kooler
۱۳۹۲/۶/۲۴

Aidaa
Aidaa
۱۳۹۲/۵/۵

Ali
Ali
۱۳۹۲/۱/۱۶

sadeghsm
sadeghsm
۱۳۹۱/۹/۲۲