حیوانات خارج ، از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۲ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۳۳
💟💟💟
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۳۲