من از آینده می‌ترسم! این ملت حرکت دسته جمعی بلد نیست، متعادل نیست و از حفظ توازن عاجز است؛ ظرافت در رفتار را نمی‌شناسد و اینها همه بخاطر این است که هیچوقت امکان رقصیدن نداشته است؛ فقط یک مشت رقص روستایی که مربوط به عهد شکار و دوران شبانی ست و معلوم نیست بتوان نام آن را رقص گذاشت. رقص دانش حرکت در عین توازن است!
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
MahsaSH
‫۶ سال و ۱۱ ماه قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۹:۱۰