آن‌ها می‌خواهند ما تنها باشیم، آقای مونترو. چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۳
kooler
‫۶ سال و ۵ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۳۲
MahsaSH
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۲۸
NARGESGOL
‫۶ سال و ۴ ماه قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۶
bilijacks
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۱۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۰۴