آن‌ها می‌خواهند ما تنها باشیم، آقای مونترو. چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۷ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۳
kooler
‫۷ سال و ۱ ماه قبل، یک شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۱۳:۰۲
MahsaSH
‫۷ سال قبل، جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۵۸
NARGESGOL
‫۷ سال قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۰۱:۲۶
bilijacks
‫۶ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۴:۴۱
zahralabbafan
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۳۴