آن‌ها می‌خواهند ما تنها باشیم، آقای مونترو. چون به ما می‌گویند انزوا تنها راه رسیدن به قداست است. فراموش می‌کنند که وسوسه در انزوا خیلی قوی‌تر می‌شود.
۶ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۲۳
kooler
‫۵ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۳۲
MahsaSH
‫۵ سال قبل، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۰:۲۸
NARGESGOL
‫۵ سال قبل، پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۵۶
bilijacks
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۱۱
zahralabbafan
‫۳ سال قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۴:۰۴