عظمت هیبتم، پیچیدگی جهان‌بینی‌ام، نجابت و سلیقه‌ی مستتر در شکل حمل وسیله نقلیه‌ام و همچنین وقارم در تعامل با لجنزار دنیای امروز همه دست به دست هم داده‌اند تا کلاید را آشفته و سردرگم کنند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Batul
‫۷ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۰۶:۴۵
Ali
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۱۶