من در خود شخصیت‌های مختلفی آفریده ام. من این شخصیت‌ها را بی وقفه می‌آفرینم. همه ی روًیاهای من، به محض گذشتن از خاطرم، بی هیچ کم و کاست به وسیله ی کس دیگری که همان روًیاها را می‌بیند، صورت واقعیت به خود می‌گیرد. به وسیله ی او نه من. من برای آفریدن خودم، خود را ویران کرده ام.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۵ سال و ۴ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲، ساعت ۲۳:۴۸
tooka
‫۵ سال و ۳ ماه قبل، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۱۶
razya
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲ دی ۱۳۹۲، ساعت ۰۰:۴۴
zahralabbafan
‫۲ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۱۵
notation69
‫۱ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۵۷