معصوم بودن دو احساس متضاد به تو می‌دهد ،گاه احساس پوچی و ناتوانی می‌کنی ،درست مثل خرگوش تنها در میان یک عالم گرگ،اما گاهی هم احساس می‌کنی با همه ی تفاوت‌ها چقدر خوب که پاک مانده ای و بعد از خودت راضی می‌شوی که به زیبایی جهان افزوده ای.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۵۵
Leili Nour Shams
‫۶ سال و ۶ ماه قبل، شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۶:۲۱
narges1865
‫۵ سال و ۷ ماه قبل، جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳، ساعت ۰۰:۲۱
Faeze
‫۳ سال و ۲ ماه قبل، پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۲۹