آلیوشا. من میل به زندگی دارم و برغم منطق به زندگی ادامه می‌دهم. هر چند به نظم جهان باور نداشته باشم خرده برگهای چسبناک را که در بهاران باز می‌شوند دوست می‌دارم…بعضی از آدمها را دوست می‌دارم. آدمهایی که گاهی بی آنکه بدانی چرا، دوستشان می‌داری.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Leili Nour Shams
‫۸ سال و ۵ ماه قبل، پنج شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲، ساعت ۱۷:۵۶
Ali
‫۷ سال و ۱۰ ماه قبل، جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲، ساعت ۲۱:۳۵
zahralabbafan
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۰۲:۳۸