۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
billy anger
‫۶ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۲۰:۰۵
sina133
‫۳ سال و ۶ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۰۷:۳۴
hamid1994
‫۲ سال و ۶ ماه قبل، سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۴
Ali
‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۲۷
afsaaan
‫۳ ماه قبل، یک شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ساعت ۰۵:۳۱