در آنجا خانه‌های استیجاری وجود داشت که برای هر پنج نفر فقط یک تخت خواب بود و اگر در این خانه‌ها کسی می‌مرد تا زمان خاکسپاری دیگر اعضای خانواده مجور بودند هرشب پیش او بخوابند!
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
mhmt1990
‫۶ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۴ مهر ۱۳۹۲، ساعت ۱۱:۰۲
💟💟💟
‫۱ سال قبل، دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۱۷:۵۴