۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۴ سال و ۱۱ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۳۹
bilijacks
‫۴ سال و ۱۰ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۹