۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Banafsheh
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۰۵:۳۹
bilijacks
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲، ساعت ۱۴:۰۹