۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
madam.zapileh
‫۴ سال و ۹ ماه قبل، پنج شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۳، ساعت ۲۱:۵۴
bilijacks
‫۳ سال و ۱۱ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۲:۰۱
notation69
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵، ساعت ۲۰:۱۷