وقتی آدم به چیزی که می‌خواهد نمی‌رسد، زیاد دور نمی‌رود. همان حوالی پرسه می‌زند و به آشناترین چیز نزدیک به او، شبیه او چنگ میزند.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
zahralabbafan
‫۴ سال و ۳ ماه قبل، یک شنبه ۳ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۳۵