در جبهه غرب در سال ۱۹۱۶ مرده‌هایی دیده بودم با چشم‌های مشکی و موهای تیره که از شما شادتر به نظر می‌آمدند