طنازی چیست؟ می‌توان گفت طنازی رفتاری است که امکان آشنایی را القا می‌کند، بدون آن که این امکان موجب اطمینان خاطر باشد. به عبارت دیگر، طنازی وعدهٔ آشنایی است، اما بدون تضمین به اجرای این وعده.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
كتابخانه گوگولي
‫۱۰ ماه قبل، یک شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، ساعت ۰۳:۱۱