نویسنده ای ماهها وقت خود را صرف نوشتن کتابی می‌کند و هرچه دارد، روح و جان خود را در آن کتاب می‌ریزد، و آن وقت کتاب او آنقدر در گوشه ای خاک می‌خورد تا خواننده، از همه کار جهان آسوده شود و به آن نگاهی بیندازد. / از ترجمه ی مهرداد نبیلی
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Moses
‫۲ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶، ساعت ۱۱:۱۲