آیا متوجه شده‌اید که آثار بزرگ ادبی-موبی دیک، وداع با اسلحه. . - همه‌ی این‌ها درباره‌ی این است که انسان بودن چه چیز گندی است.