در برگ‌های گیاه ظریف باریک شد و دید که چگونه در اطراف شاخه گل به زیبایی و خردمندی شگفت انگیزی نظم گرفته اند.
اشعار ویرژیل زیبا بودند و او آنها را دوست می‌داشت. اما در دیوان ویرژیل اشعاری بود که بلاغت و نازکی مفاهیم و زیبایی مضامین و عمق معانی هرگز به پای آذین مارپیچی این برگ‌های ظریف که به گرد شاخه گل بالا می‌رفتند، نمی‌رسیدند.
چه لذتی و سعادتی، چه شاهکار ارجمند و شورانگیزی می‌بود اگر کسی می‌توانست فقط یک شاخه از چنین گلی بیافریند. اما نه، پهلوانان دلیر و نه سلاطین جهانگیر، نه هیچ پاپ یا قدیسی، احدی به چنین کاری توانا نبود.
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، دو شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۲۳:۰۸
jhamid93
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۰۴
alaie
‫۴ سال و ۸ ماه قبل، چهار شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۰:۵۷