جوان سرگشته ای از پیرمرد پرسید: ((بزرگترین نیرنگ دنیا چیست؟) )
پیرمرد گفت: آن است که اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده و از آن پس سرنوشت حاکم بر زندگی شود. .
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Faeze
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۱۱:۰۰
damir
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۳
Ali
‫۳ سال و ۴ ماه قبل، شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵، ساعت ۰۱:۵۳